Zárószelepek - Visszacsapók - Hidraulika.hu

Kosár

 x 

A kosár üres

Bejelentkezés

Tanúsítványok

 
Excellent SME Tanúsítvány szerint a Hidro Master Kft. Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé tartozik.

Bisnode tanusitvany

AAA a legmagasabb szintű minősítés a       cég pénzügyi megbízhatóságára.

www.hidraulika.hu Cikkek és kiadványok

Csoportosíthatjuk őket például az alábbiak szerint
is:

Visszacsapószelepek
Csak egyirányú folyadékáramlást engednek meg.

Az 1 házban mozgó ülékes szelep 4 záró-éle nyit és zár. A zárás
résolajmentes. A 3 rugó biztosítja nyitó irányba az előfeszítést, az un.
nyitónyomást – azt a nyomást, melynél a 4 záróél az ülékről elemelkedik
(a nyomásból származó erő legyőzi a rugóerőt). Ha nincs rugó
nyitónyomásról nem beszélhetünk.
A nyitónyomások lehetnek például: 1; 2; 3 és 5 bar. Nagyobb folyadékáramhoz
egyre nagyobb átömlési keresztmetszetek szükségesek
⇒ egyre nagyobb szeleptest elmozdulás ⇒ egyre nagyobb rugóerő
⇒ egyre nagyobb nyomás ⇒ ennek a nyomásnövekedésnek
kompenzálására impulzus erő felhasználása (az ábrán például a folyadékáram
irányának megváltoztatása – furatokon a kúp belsejébe terelése).

Alkalmazása sokrétű, példaként néhány:
• ellenirányú folyadékáram megakadályozása (pl. szivattyú védelem);
• szelepek megkerülése – párhuzamos beépítéssel (pl. fojtóvisszacsapó
– ld. később);
• szivattyú szívóvezeték leürülésének megakadályozása (rugó
nélkül);
• körfolyam-részek hermetikus elválasztása (pl. akkumulátor feltöltés
ld. később); stb.

Nyitható visszacsapószelepek
A visszacsapószelepek egyszerűsége és résolajmentes zárása alkalmassá
teszi őket, hogy a munkahengerek egyes tereit hermetikusan lezárjuk,
vagyis adott helyzetben rögzítsük. Ellenkező irányú dugattyúmozgáskor
azonban a visszacsapószelepet a záróirányba is ki kell nyitni (a
rögzítést oldani kell). ezért van szükség a nyithatóságra.
Ha a terhet a tolattyús útváltóval
akarnánk megtartani, az a tolattyú résveszteségei
miatt lassan kúszna lefelé.
(Persze alkalmazhatnánk ülékes útváltót,
de az drága + stb.).
Alaphelyzetben a munkahengerre
ráépített visszacsapó 1 kúpja hermetikusan
zárja az alsó teret (B→A zárva),
tehát a munkahenger a terhet akárhol
képes megtartani. Ha a terhet le akarjuk
engedni, az útváltó átkapcsolásával
nyomás jelenik meg az X vezérlő vezetékben,
a 3 dugattyú pedig a zárókúpot
megemeli és ezzel a visszacsapót a záró
nyomással szemben kinyitja (B→A
nyitva). A munkahenger lejön.
Emeléskor a visszacsapó mindig kinyit
(A→B mindig nyitható).

A vezérelt visszacsapószelep nyitásának feltétele, hogy a munkahenger
felső terében, tehát az X vezetékben, akkora nyomás legyen,
mely elegendő ahhoz, hogy a munkahenger alsó terében lévő nyomással
szemben a szelepet a 3 dugattyú ki tudja nyitni.
Az erőegyensúly feltétele:

Figyelem! A nyitónyomások meghatározása a szelep működése
szempontjából döntő jelentőségű. Gondosan utána nézni a gyártó
követelményeinek. Veszélyes lengések – nyomáscsúcsok – zaj – léphetnek
fel.

A vezérelt visszacsapót készítik kettős, közvetlenül az útváltó alá
beépíthető kivitelben, a munkahenger mindkét terének lezárásához.

Ennek egyszerűsített és részletes jelképe:

A két nyitható visszacsapószelepet (1 és 2) a 3 dugattyú nyitja, az
útváltó átkapcsolásának megfelelő irányú elmozdulással. Ha az útváltó
alaphelyzetben van mind az A1mind a B1 tér nyomásmentes, tehát
a visszacsapószelepek zárnak és a henger egyik irányba sem mozdulhat
el.
Nagy nyomás alatt lévő nagy térfogatú terek hirtelen nyitása meg
nem engedett nyomáscsúcsokat eredményezne. Ezért ezek nyitására
szolgáló nyitható visszacsapó szelepek először a nagy nyomás alatt
lévő teret nyomásmentesítik (előnyitják), és csak azután nyitják a
nagy átömlési keresztmetszeteket:

A 4 dugattyú
először az 1 főkúpban
lévő 2 kisméretű
előnyitó szelepet
nyitja (kis átömlési
keresztmetszet nyitása).
Csak a p1
nyomás csökkenése
után nyílik a nagy
kúp.

A pontos átkapcsoláshoz
(számításának
megfelelően)
ki kell küszöbölni a
résolaj és az A csatlakozó
nyomásának
visszahatását. Ehhez
készülnek a független
résolajelvezetéssel
(Y) ellátott
kivitelek.

Speciális feladatok ellátása
Zuhanásgátlás

Meg kell akadályozni a tömeg ellenőrizetlen
mozgását. A munkahenger tömeggel terhelt
terére közvetlenül ráépített nyitható
visszacsapószelep a terhet az útváltó középső
helyzetében rögzítve tartja.
Ha mindkét csővezeték az a-a helyen
megsérül, akkor a teher mozgása minden
esetben leáll – a vezérlőjel megszűnik. Ha
süllyesztés közben csak ezen a helyen és csak
a fővezeték sérül meg (az X jel megmarad) a
teher a szivattyú folyadékszállításának megfelelő
egyenetlen mozgással jön lefelé (gyorsabb
mozgásnál X ág nyomása leesik, szelep zár).

zuhanásgátlásra más megoldások is megfelelnek.
A henger csőcsatlakozóiba
beépített un. zuhanásgátló szelep.
Folyadékáramláskor az A-A
golyó melletti szűkületben nyomásesés
alakul ki. Ha túl nagy a
folyadéksebesség (pl. zuhanáskor)
a nyomáskülönbség a golyót
a rugóval szemben az ülékre
szorítja, és a munkahengerből a
folyadék nem tud távozni.
A nyomásesés a viszkozitás
növekedése (hideg olaj) miatt is
előfordulhat ⇒ üzem közbeni,
akaratlan zárás⇒ nyomáscsúcs
+ munkaciklus megakadása.
(Nyitás csak ellenkező irányú
mozgással.)

Nyomáshatároló szeleppel
(ez nem meglepő, hiszen hasonlóan
fő része az ülékes szelep).
Az 1 nyomáshatároló nyomása a
teher tartására van beállítva.
Ahhoz hogy kinyisson a p1 nyomásból
származó erőnek kell
hozzáadódni a teher által kifejtett
erőhöz. Ha a csővezeték
megsérül: alaphelyzetben a nyomáshatároló
tartja a terhet, emeléskor
a teher megáll, lefelé mozgása
pedig a beállított sebességgel
történik (csak az olaj a szabadba
folyik)

Gyors feltöltés – töltőszelep funkció
Nagyméretű munkahengerek (pl. préshengerek) üresjáratban való
gyors mozgásakor szükséges lehet a hengertér igen gyors, nyomásmentes
feltöltésére (ami szivattyúval igen költséges lenne).
Nagyméretű olajtartály a gép tetején
Töltőszelep funkciót ellátó nyitható
(vezérelt) visszacsapó. Munkahenger
szabadon jön lefelé⇒ visszacsapó szabadon
átengedi a tartályból az olajat.
Munkahenger lefékez + szivattyú
nyomás nőni kezd ⇒ visszacsapó lezár
⇒ tartályba nem mehet olaj⇒nyomás
a munkatérben nőhet a szivattyútól.
Felfelé mozgáshoz jelet kell adni X
ágra ⇒ visszacsapót kinyitja ⇒ sok
folyadék a nagy keresztmetszeten a
tartályba.

Mivel nagy méretű hengerekben
a munkaciklus végén a folyadék
nagy nyomás alatt van, hirtelen
nyitás tartály felé veszélyes. Nyitás
a visszacsapóban két fokozatú. Először
az 1 kis kúp, majd a 2 nagy
tányér. A 4 rugó az 5 nyitó dugatytyú
alaphelyzetben tartásához. A 3
rugó zárókúpokat tartja ülékükön.
Igen nagy méretben is készülhetnek
pl. az 500 mm névleges átmérőjű,
50 000 liter/perc pillanatnyi folyadékmennyiség
átengedésére is alkalmas
(6 m/s folyadéksebességnél).
Természetesen készülhetnek
előnyitó kúp nélkül is.

Elzáró elemek – Golyóscsap
A különböző elzáró elemeket a térfogatáram elzárására vagy elterelésére
használják. Csak teljesen nyitott – zárt állapotuk használható.
Keresztmetszet szűkítésre nem alkalmasak.

A golyóscsapok nagy nyomáson is
kapcsolhatók. Teljes kört biztosító keresztmetszetük,
könnyen cserélhető
tömítéseik teszik széles körben alkalmazhatóvá.
Nagy nyomásingadozásoknál is
résolajmentesen zárnak. Az 1 golyó a 2
tömítések között fordítható el a 4 karral
az 5 csapon keresztül, az 5 és 6 ütköző
által meghatározott tartományban.

Golyóscsapok különböző nyomástartományokra készülnek. Kialakításuk
lehet még L és T furattal.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!