Hidraulika folyadékok osztályozása - Hidraulika.hu

Kosár

 x 

A kosár üres

Bejelentkezés

Tanúsítványok

 
Excellent SME Tanúsítvány szerint a Hidro Master Kft. Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé tartozik.

Bisnode tanusitvany

AAA a legmagasabb szintű minősítés a       cég pénzügyi megbízhatóságára.

www.hidraulika.hu Cikkek és kiadványok

A hidraulika olajok (munkafolyadékok) osztályozása
A hidraulika olaj (munkafolyadék) kiválasztása viszkozitási osztály és teljesítményszint alapján
történik. Ezeket az elıírásokat nemzetközi (ISO) és nemzeti (DIN, AFNOR, stb.) szabványok adják
meg. Ez teszi lehetıvé, hogy a felhasználók, a gépgyártók és az olajgyártók közös nyelven
beszéljenek a hidraulika olajokról.
A teljesítményszint a hidraulika olaj (munkafolyadék) egyik legfontosabb alkalmazástechnikai
értéke, magába foglalja az olaj adalékolásából adódó tulajdonságokat, így meghatározza a
hidraulika olaj alkalmazhatóságának határait.
A teljesítményszinteket olaj- és géplaboratóriumi vizsgálatok sorozatával állapítják meg.
Egy munkafolyadék (hidraulika olaj) csak akkor felel meg egy adott elıírásnak, ha annak minden
pontját maradéktalanul teljesíti. A teljesítményszint szerinti osztályozás a nemzetközi gyakorlatban
az ISO elıírásai szerint szokásos.
A hidraulika olajok terén is a nemzeti szabványok alkalmazása visszaszorulóban van, Európában
azonban gyakran használják még az ISO osztályozással kompatibilis DIN szabványt is.

A hidraulika olaj (munkafolyadék) teljesítmény szerinti besorolása alapján a nyomóközegeket
felosztják, gyúlékony és nem gyúlékony, illetve környezetbarát típusokra. A hagyományos
ásványolaj alapú hidraulika olaj a gyúlékony, és a speciális, pl.: bányászatban alkalmazott
hidraulika olaj (munkafolyadék) a nem gyúlékony típusúak közé tartoznak.
Hidraulika olajok teljesítményszint szerinti osztályozása ISO 6743/4 és DIN 51524 alapján
ISO DIN
HH HH Adalékolatlan ásványolaj finomítvány
HL HL Oxidáció, korróziógátló adalékot tartalmazó termékek
HR - Emelt viszkozitási indexő HL termékek
HM HLP Kopásgátló, oxidáció- és korróziógátló tulajdonságú termékek
HV HVLP Emelt viszkozitási indexő HM termékek
A hidraulika olaj (munkafolyadék) teljesítményszint megválasztásakor mindig a berendezés
legigényesebb elemeit kell figyelembe venni, amelyek a következı szerkezeti egységek lehetnek:

szivattyúk, · motorok, · (csapágyak).

A hidraulika olajokat (munkafolyadékokat) viszkozitásuk alapján is osztályozzák. Viszkozitási
osztályba sorolást az ISO 3448 szabvány tartalmazza, jelölése ISO VG 2-tıl……….ISO VG 1500-
ig , ahol a számérték a 40 C fokhoz tartozó kinematikai viszkozitás középértéket jelöli.
Az alkalmazott hidraulika olaj kiválasztásánál, a konstrukciós és mőködési tartomány kritériumain
túl az éghajlati viszonyokat is figyelembe kell venni. Magyarországon legnagyobb mennyiségben az
ISO VG 32 és az ISO VG 46 viszkozitási osztályba sorolt hidraulika olajokat használják, de más
ettıl eltérı viszkozitási fokozat használata is indokolt lehet.

A viszkozitás és a teljesítményszint megválasztásánál a gépgyártói elıírásokat kell figyelembe
venni, de…
A megfelelı hidraulika olaj kiválasztás a hidraulikus teljesítmény átvitel minimális veszteségekkel
történı megvalósítása , és a zavartalan mőködési elvárások szempontjából fontos.
A hidraulika olaj tulajdonságai használat közben kisebb-nagyobb mértékben megváltoznak. A
hidraulikus rendszer jó mőködését két tulajdonság alapján el tudjuk dönteni.
Egyik a hidraulika olaj hımérséklete, ugyanis hibátlan rendszer 60 -70 C fok felett nem üzemelhet.
A másik tulajdonság a rezgés és a velejáró zajszint emelkedése, ami szorosan összefügg egymással,
de még a rendszerben mőködı hidraulika olaj hımérséklettel is. Ez a két állapotjellemzı a
hidraulika olaj üzemi viszkozitás csökkenésének a jelzése, amely valamilyen rendszerhibát jelent.
Tehát a hidraulika olajok alapvetı feladatai a fentiek alapján: - a hajtó és hajtott egység közötti
erıátvitel; - a keletkezı hı elvezetése; - az egymáson elmozduló alkatrészek közötti súrlódás
csökkentése, - rendszerkopások minimalizálása, - korrózióvédelem, – a rendszertisztaság
megörzése a mechanikai elszennyezıdésekkel szemben.

A hidraulika olaj (munkafolyadék) várható élettartama a rendszer mőködési hımérséklet
függvénye, a fent említett hımérséklet tartomány felett a hatásfok és az olaj élettartam feléreharmadára
csökken. Általában egy optimálisan összehangolt rendszerben elérhetı a 4-6000
üzemóra/töltet, akkor ha a keringetési szám kellıen magas és kielégítı a rendszer szellıztetése is.
A hidraulika tervezés egy rendkívül kényes mőszaki terület, ugyanis a +5 C fokos
rendszerhımérséklet emelkedés, ennek hatására a hidraulika olaj tulajdonságainak megváltozása,
8%-os hatásfok csökkenést, azaz veszteséget jelent.
A mőködı mőszaki rendszer az elem – tulajdonság – kölcsönhatás alapelvén tervezhetı,
üzemeltethetı és szükség szerint fejleszthetı. Ezen kritériumok alapján is világos, hogy érdemes az
optimális körülményeket megteremteni a hidraulika rendszerek üzemeltetéséhez, mind az eszköz,
mind a munkafolyadék (hidraulika olaj) oldaláról.

Addinol termékek táblzata:

ADDINOL

Termékleírás Specifikációk / jóváhagyások
Hydrauliköl
HL 46
HL 68
Cinkmentes hidraulikaolajok 16MPa
névleges nyomásig. csapágyak és kis
terhelésû hajtómûvek kenésére is.
DIN 51524/1 (HL);
DIN 51517/2 (CL);
DIN EN ISO 6743/4:HL
Hydrauliköl
HLP 10, 22 …HLP 100
Hidraulikaolajok 16 MPa névleges
nyomás fölött. Csapágyak és
hajtómûvek kenésére is.
DIN 51524/2 (HLP);
DIN EN ISO 6743/4:HM;
Bosch-Rexroth RD 90220-
1/11.05
Hydrauliköl
HLP 46 AF
HLP 68 AF
Cinkmentes hidraulikaolajok
demulgáló képességgel. Víz bejutása
mellett is alkalmazhatóak.
DIN 51524/2 (HLP)
DIN EN ISO 6743/4:HM
Hydrauliköl
HLPD 10, 22 …
HLPD 68
Cinkmentes, detergáló hatású
hidraulikaolajok. Víz,
szennyezõdések, lekopott részecskék
bejutása mellett is alkalmazhatóak.
DIN 51524/2 (kivéve demulgáló
viselkedés);
DIN 51517/3 (CLP);
DIN EN ISO 6743/4:HM;
megfelelnek:
MAN N 698;
DBL 6721;
jóváhagyás:
F.X. Meiller (HLPD 22);
Müller Weingarten (HLPD 46)
Hydrauliköl
HVLP 15, 32 … HVLP
68
Javított viszkozitás-hõmérsékleti
viselkedésû, nagy nyírási stabilitású
hidraulikaolajok. Egész évben
alkalmazhatóak, különösen külsõ
hidraulikákban.
DIN 51524/3 (HVLP);
DIN EN ISO 6743/4:HV;
AFNOR NF E 48603 (HV);
CETOP RP 91 H (HV)
HV Eco Fluid
32 … 68
Ásványolaj-alapú hidraulikaolajok
rendkívül jó viszkozitás-hõmérsékleti
súrlódási viselkedéssel és kimagasló
energia-megtakarítási potenciállal.
Egész évben alkalmazhatóak,
különösen külsõ hidraulikákban.
DIN 51524/3 (HVLP);
DIN EN ISO 6743/4:HV;
AFNOR NF E 48603 (HV);
CETOP RP 91 H (HV)
Hydrauliköl
HVLPD 46
Többfokozatú olaj detergáló
tulajdonságokkal. Teljesítménye
megfelel a HVLP-nek és HLPD-nek.
DIN 51524/3 (HVLP);
DIN EN ISO 6743/4:HV
Arctic Fluid 5606 Hidraulikaolaj rendkívül jó
viszkozitás-hõmérsékleti
viselkedéssel. Erõsen váltakozó
hõmérsékleti viszonyok, például
sarkköri körülmények között és
hûtõházakban alkalmazható.
megfelel:
MIL-H-5606 E
Arctic Fluid 22 Hidraulika-hajtómû olaj szélsõséges hõmérsékleti feltételekhez, kiváló
hidegoldali viselkedés, kiemelkedõen
jó viszkozitás-hõmérsékleti
viselkedés, többfokozatú karakter.

ISO VG 22;

VI >300;
FZG = 12

Ökosynth
HEES 46
Biológiailag lebontható,
olajsavészter-alapú, szintetikus
hidraulikafolyadék.
-25°C és 90°C között alkalmazható.
DIN 51524/2 (HLP);
DIN 51524/3 (HVLP);
VDMA 24568 irányelv vagy DIN
ISO
15380
Ökosynth Super
HEES 46 S
Biológiailag lebontható,
telítettészter-alapú, szintetikus
hidraulikafolyadék.
-25°C és kb. 110°C között
alkalmazható.
DIN 51524/2 (HLP);
DIN 51524/3 (HVLP);
VDMA 24568 irányelv vagy DIN
ISO
15380;
TOST (> 2000 h)
Stoßdämpferöl B Olaj nagy terhelésû
lengéscsillapítókhoz, rugós tagokhoz
és kormánymû-csillapítókhoz.
 
Ökosynth Fluid 100 Adalékcsomag hidraulikus
felvonókhoz a kenõanyag csúszási
tulajdonságainak javítására,
biológiailag lebontható.
 
FG Universal
46 … 100
Teljesen szintetikus, nagy
teljesítményû olajok élelmiszer- és
gyógyszeripari rendszerekhez. -30°C
és +120°C között használhatóak.
DIN 51524/2 (HLP);
DIN 51524/3 (HVLP);
DIN 51517/3 (CLP);
DIN 51506 (VDL);
ISO VG 46, 68, 100;
NSF H1 szerint listázva
Hydraulikfluid
HFC 32-46
HFC típusú (ISO 6743/4), poliglikolvíz
alapú, nehezen gyulladó
hidraulikafolyadék. Javított kopás- és
korrózióvédõ tulajdonságok.
DIN EN ISO 12922;
VII. Luxemburgi Jelentés
Hydraulikfluid
HFD 46
HFDR típusú (ISO 6743/4),
szintetikus
foszforsavészter-alapú, nehezen
gyulladó hidraulikafolyadék. Javított
kopás- és korrózióvédõ
tulajdonságok, javított
oxidációállóság.
DIN EN ISO 12922;
VII. Luxemburgi Jelentés
Hydraulikfluid
HFD U 68
HFD U típusú (ISO 6743/4),
szintetikus, észter alapú, vízmentes,
nehezen gyulladó, biológiailag
lebontható nyomóközeg
hidraulikarendszerekhez. Javított
kopás- és korrózióvédõ
tulajdonságok, javított
öregedésállóság.
DIN EN ISO 12922;
VII. Luxemburgi Jelentés;
megfelel:
HEES 68 a DIN ISO 15380
szerint
System Cleaner 1-33 Tisztító koncentrátum kenési
rendszerekhez (hidraulikus keringetõ
rendszerek és hajtómûvek).
ISO VG 46
     

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!